Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

COLNÁ DEKLARÁCIA


- kompletná realizácia režimu export – import (JCD, JCDd, DCH, DCHd)
- vystavenie CMR, EUR.1, T2L, A.TR
- vypísanie KARNET-TIR
- zastupovanie klientov pred colnými, daňovými a štatistickými úradmi
- poradenská činnosť vo vzťahu k colným a daňovým predpisom EU
- príprava písomných podkladov a žiadosti k orgánom štátnej správy
 

ÚVOD| DOPRAVA| COLNÉ SLUŽBY| INTRASTAT| FOTOGALÉRIA| KONTAKT